Расписание богослужений


Rozvrh bohoslužeb březnu 2020

2.3.2020

Neděle syropustní - vzpomínka na Adamovo vyhnání z Ráje

Neděle vzájemného odpuštění

8:00 - svatá liturgie

10:00 - svatá liturgie

17:00 večerni a modlitby vzajemného odpuštění

(ul. Resslova 9a, Praha 2)

2.3.2020

Pondělí

17:00 velké povečeří se čtením velkého kánonu Ondřeje Krétského

3.3.2020

Úterý

17:00 velké povečeří se čtením velkého kánonu Ondřeje Krétského

4.3.2020

Středa

17:00 velké povečeří se čtením velkého kánonu Ondřeje Krétského

5.3.2020

Čtvrtek - v pruběhu velkého povečeří – svatá zpověď

17:00 velké povečeří se čtením velkého kánonu Ondřeje Krétského

6.3.2020

Pátek

7:30 velkopostní hodinky

8:00 svatá liturgie předem posvěcených darů

po liturgii – žehnání koliva

7.3.2020

Sobota - v průběhu všenočního bdění – svatá zpověď

17:00 všenoční bdění

8.3.2020

1. Neděle Velkého půstu - triumf orthodoxie

7:40 - svatá liturgie

10:00 - svatá liturgie

13.3.2020

Pátek

7:30 velkopostní hodinky

8:00 svatá liturgie předem posvěcenýc darů

14.3.2020

Sobota - v průběhu všenočníhu bdění – svatá zpověď

9:00 svatá liturgie po liturgii panychida

17:00 všenoční bdění

15.3.2020

2. Neděle Velkého půstu - ctihodného Řehoře Palamy

7:40 svatá liturgie

10:00 - svatá liturgie

20.3.2020

Pátek

7:30 velkopostní hodinky

8:00 svatá liturgie předem posvěcenýc darů

21.3.2020

Sobota - v průběhu všenočníhu bdění – svatá zpověď

9:00 svatá liturgie po liturgii panychida

17:00 všenoční bdění

22.3.2020

3. Neděle Velkého půstu - uctívaní Svatého Kříže

40 muč. na Sebastském jezeř

7:40 - svatá liturgie

10:00 - svatá liturgie

27.3.2020

Pátek

7:30 velkopostní hodinky

8:00 svatá liturgie předem posvěcenýc darů

28.3.2020

Sobota - v průběhu všenočníhu bdění – svatá zpověď

9:00 – svatá liturgie, po liturgii panychida

17:00 - všenoční bdění

29.3.2020

4. Neděle Velkého půstu

Ctihodného Jana Klimaka (Listvyčnyka)

7:40 - svatá liturgie

10:00 - svatá liturgie