Расписание богослужений

Rozvrh bohoslužeb v březnu 2019

2.3.2019

Sobota masopustní, vzpomínka na všechny zesnulé

9:00 svatá liturgie, po liturgii - panychida

17:00 všenoční bdění

3.3.2019

Neděle masopustní - o strašném soudu

8:00 svatá liturgie - první

10:00 svatá liturgie - druha

Syropustní týden

7.3.2019

Čtvrtek

9:00 svatá liturgie

9.3.2019

Sobota

17:00 všenoční bdění

10.3.2019

Neděle syropustní – vzpomínka na Adamovo vyhnání z Ráje

Neděle vzájemného odpuštění

8:00 svatá liturgie - první

10:00 svatá liturgie - druha

17:00 večerni a modlitby vzajemného odpuštění

(ul. Resslova 9a, Praha 2)

11.3.2019

Pondělí – začátek Velkého půstu

17:00 velké povečeří se čtením velkého kánonu Ondřeje Krétského

12.3.2019

Úterý

17:00 velké povečeří se čtením velkého kánonu Ondřeje Krétského

13.3.2019

Středa

17:00 velké povečeří se čtením velkého kánonu Ondřeje Krétského

14.3.2019

Čtvrtek - v průběhu velkého povečeří – svatá zpověď

17:00 velké povečeří se čtením velkého kánonu Ondřeje Krétského

15.3.2019

Pátek

7:30 velkopostní hodinky

8:00 svatá liturgie předem posvěcených darů

po liturgii – žehnání koliva

16.3.2019

Sobota - v průběhu všenočního bdění – svatá zpověď

17:00 všenoční bdění

17.3.2019

1. Neděle Velkého půstu – triumf orthodoxie

7:40 svatá liturgie – první

10:00 svatá liturgie – druhá

22.3.2019

 Pátek - 40 muč. na Sebastském jezeře

7:30 velkopostní hodinky

8:00 svatá liturgie předem posvěcených darů

23.3.2019

Sobota 

9:00 svatá liturgie, po liturgii - panychida

17:00 všenoční bdění

24.3.2019

2. Neděle Velkého půstu – ctihodného Řehoře Palamy

8:00 svatá liturgie – první

10:00 svatá liturgie – druhá

29.3.2019

Pátek

7:30 velkopostní hodinky

8:00 svatá liturgie předem posvěcených darů
30.3.2019 Sobota - v průběhu všenočního bdění – svatá zpověď 

9:00 svatá liturgie, po liturgii - panychida

17:00 všenoční bdění

31.3.2019

Neděle Velkého půstu – uctívaní Svatého Kříže

 7:40 svatá liturgie – první

10:00 svatá liturgie – druhá